Integritetspolicy (GDPR)

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Henor AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • email
  • namn
  • kontaktuppgifter

Hur kommer ni att använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte att samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni att ha min information?

Vi har redovisningskrav och garanti-åtaganden som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 10 år, därefter kommer den att raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer att behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.

Var har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter kontaktar du oss via den e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att publicera dem på denna webbsida.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information eller dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:


Zomna
Orvar Oddsv. 8
112 54 Stockholm
E-mail: info@zomna.se

Hemleverans! Läs mer » Leverans hem till dörren! Läs mer »